Skip to content
Home » ಕನ್ನಡ » ಸುದ್ದಿ-ಸಮಾಚಾರ » ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ - ೨೦೨೨ » “ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ” ಹಾಗೂ “ಬಾದಾಮಿಯ ಚಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು” ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್ – ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ – ೨೦೨೨

“ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ” ಹಾಗೂ “ಬಾದಾಮಿಯ ಚಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು” ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್ – ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ – ೨೦೨೨

  WWW.JAINHERITAGECENTRES.COM ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ದ್ವಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ
  ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ – ೨೦೨೨
  ೭ನೆಯ ವೆಬಿನಾರ್ | ಶನಿವಾರ ೧೮ ಜೂನ್ ೨೦೨೨ | ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೭ ಘಂಟೆಗೆ
  ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು

  ವಿಷಯ: ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ)
  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಶ್ರ‍ೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ, ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು, ಧಾರವಾಡ

  ವಿಷಯ: ಬಾದಾಮಿಯ ಚಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ
  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಡಾ.ಪಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ತಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು – www.youtube.com/c/jainheritagecentres

  "ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ" ಹಾಗೂ "ಬಾದಾಮಿಯ ಚಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು" ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್ - ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ - ೨೦೨೨
  “ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ” ಹಾಗೂ “ಬಾದಾಮಿಯ ಚಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು” ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್ – ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ – ೨೦೨೨

  ಜೈನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ – ೨೦೨೨
  ದಿನಾಂಕ ೨೬ ಮೇ ಇಂದ ೩೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ ರವರೆಗೆ
  ೧೦ ವಾರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  ೯ ಜೈನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳು
  ೨೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು | ೩೫ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ವಾಂಸರು
  ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳು – ಜೈನಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ; ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು; ಜೈನ ಆಚರಣೆಗಳು; ಜೈನ ಜನಪದ; ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ; ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ; ಜೈನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ; ಇಂದಿನ ಜೈನ ಸಮಾಜ
  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ಹಬ್ಬ

  error: Jain Heritage Centres - Celebrating Jain Heritage.....Globally!