ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಜ್ಞೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಹೊಂಬುಜದ ಪಂಚಕೂಟ ಬಸದಿ

ಹೊಂಬುಜ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ), ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೯: ಜೈನಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡು, ಸಾಂತರರ ನಾಡು, ಮಹಾಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯು ನೆಲೆಸಿರುವ ತಾಣ ಜೈನರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂಬುಜ/ಹುಂಚ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳ ಪಟ್ಟಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನವಾದ ಪಂಚಕೂಟ ಬಸದಿ/ ಪಂಚ ಬಸದಿಯ ದುಸ್ಥಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು/ ಸಂದರ್ಶಕರು/ ಭಕ್ತರು ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ […]