Chennai

::jseblod::dharmashala::/jseblod::
::dharmashala::1::/dharmashala::

::jseblod_dharmashala::dharmashala_details::/jseblod_dharmashala::
::dharmashala_name|0|dharmashala::Sri Chandraprabha Digambar Jain Dharmashala::/dharmashala_name|0|dharmashala::
::dharmashala_address|0|dharmashala::Sri Chandraprabha Digambar Jain Dharmashala,
No. 34, Subramanya Modaliyar Street,
(Near Pillaiyar Koil Street),
Sowcarpet, Chennai – 600079::/dharmashala_address|0|dharmashala::
::dharmashala_phone_no|0|dharmashala::044-25242319 Mr.Vijayraj – Manager 09884260893::/dharmashala_phone_no|0|dharmashala::
::dharmashala_email|0|dharmashala:: ::/dharmashala_email|0|dharmashala::
::dharmashala_website|0|dharmashala:: ::/dharmashala_website|0|dharmashala::
::type_of_rooms|0|dharmashala::Double Rooms,Dormitory::/type_of_rooms|0|dharmashala::
::total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::5::/total_no_of_rooms_available|0|dharmashala::
::dharmashala_additional_details|0|dharmashala::

5 double Bed Rooms and a dormitory is available to Accommodate 30 People.

::/dharmashala_additional_details|0|dharmashala::
::bhojanashala_availability|0|dharmashala::N/A::/bhojanashala_availability|0|dharmashala::
::jseblodend_dharmashala::::/jseblodend_dharmashala::

::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: JHC