ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

2615ನೇ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ – ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಮಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦, ೨೦೧೬: ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ […]

Jains hurt over frivolous depiction of Bahubali

Mangalore (Karnataka), August 13, 2013: The distorted depiction of Lord Bahubali in a Kannada drama has annoyed Jains and other patrons of the religion in Karnataka. A recent production staged by Rupantara, drama troupe in Bangalore has hurt the Jains and other patrons of the religion and given way for new set of controversies. The […]

DK Jains condemn attack on Muni Maharaj

Mangalore (Karnataka), January 4, 2013: Jains of Dakshina Kannada district submitted a memorandum to the President, Prime Minister, Union home minister, chief minister of Gujarath, Governors of Gujarath and Karnataka through deputy commissioner N Prakash condemning the incident of attack on Jain saint 108 Acharya Prabala Sagarji Muni Maharaj. Jain leaders stated in the memorandum […]

Jainism comes alive on stamps

Jainism is one of the oldest religions that originated in India. It teaches the path of non-violence towards all living beings. Mangalore (Karnataka), April 9, 2012: This month’s Dakshina Kannada Philately and Numismatics Association’s (DKPNA) monthly exhibition displayed the stamps of this 4.2 million followers’ religious minority, which celebrated the Jayanthi of their last Thirthankara […]

Rs 1.9 lac Worth Ornaments Stolen from Jain Basadi

Mangalore (Karnataka), March 9, 2012: The trust running Jain Basadi located at Bajilakeri Bunder here, has filed a police complaint alleging that gold ornaments worth Rs 1.9 lac had been stolen from the Basadi. The complaint was filed at Bunder police station. The complaint explains that the priest of the Basadi had opened the doors […]

Annual Pooja Mahotsava at Pane Mangalore

Pane Mangalore (Mangalore District, Karnataka), February 11, 2012: The 59th annual pooja mahotsava of Sri Ananthanatha Swamy Jain temple was held under the guidance of His Holiness Swasti Sri Charukeerthi Bhattarakha Swamiji of Moodabidri Jain Mutt. On the occasion inauguration of the newly built flag post, Cahturvimshati Tirthankara Aradhana, special pooja to Lord Ananthanatha and […]

India is unique, says US budding scribe

”India is truly different with its diversified culture and people, unlike America,” gleefully asserts Claire Rychlewski from America who has come to India to get the pinch of the place which she feels unique. ::related_image::images/news/news_updates/News-Feb-3-2012-claire.jpg Mangalore (Karnataka), February 3, 2012: ”India is truly different with its diversified culture and people, unlike America,” gleefully asserts Claire […]

Mangalore

History – Mangalore / Mangaluru is a famous port city of Karnataka. There are 2 Jain temples at Mangalore and are found along the Bibi Allabhi Road. Digambar Jain Temple – Has the idol of Lord Shanthinath as the main deity. Swethambar Moorthipujak Jain Temple – Has the idol of Lord Vasupujya as the main deity. How to […]

error: Jain Heritage Centres - Celebrating Jain Heritage.....Globally!