Home » Dharamshalas » Maharashtra » Mumbai

Mumbai

Dharmashala Name – Digambar Jain Dharmashala.
Dharmashala Address – Digambar Jain Dharmashala, C.P.Tank Circle, Hirabagh, Mumbai.

Dharmashala Name – Sri Adinatha Bahubali Jain temple.
Dharmashala Address – Sri Adinatha Bahubali Jain temple / Dharmashala, Inside Trimurthy National Park, Borivile, (Poudanapur), Mumbai.

Dharmashala Name – Marvadi Fathepuriya Panchayathivadi Trust.
Dharmashala Address – Marvadi Fathepuriya Panchayathivadi Trust, 42, 2nd Panjarapol Lane, C.P.Tank, Madhavabagh (Rirabagh), Mumbai.