Khajuraho Sculpture

::jseblod::postal_cancellation::/jseblod::
::cancellation_image::images/philately/36/02_Cancellation_khajuraho_1984.jpg::/cancellation_image::
::cancellation_descriptions::

Khajuraho Sculpture of Adinath Temple Khajuraho in Cancellation 05.03.84.

::/cancellation_descriptions::
::jseblodend::::/jseblodend::

Post Author: Sudhir Jain