Skip to content
Home » ಕನ್ನಡ » ಸುದ್ದಿ-ಸಮಾಚಾರ » ವೆಬಿನಾರ್ » ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್

ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್

  WWW.JAINHERITAGECENTRES.COM – ಜೈನ್‌ಹೆರಿಟೇಜ್‌ಸೆಂಟರ್ಸ್.ಕಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಮಾಲಿಕೆ
  ಎರಡನೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಭಾನುವಾರ ೨೭ ಜೂನ್ ೨೦೨೧ | ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೭ ಕ್ಕೆ
  ವಿಷಯ: ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
  (ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ)
  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಡಾ. ಲತಾ ಬೋಥ್ರಾ; ಜೈನ ಪರಂಪರೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಕೋಲ್ಕತಾ.

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್‌ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ – www.facebook.com/jainheritagecentres
  ಭಾನುವಾರ ೨೭ ಜೂನ್ ೨೦೨೧ | ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೭ಕ್ಕೆ

  ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ

  ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್
  error: Jain Heritage Centres - Celebrating Jain Heritage.....Globally!